transport

Kabotaż dla pojazdów poniżej 3,5 t. Jakie są przepisy

Tagi: transport, dnia: 17.12.2014
Polscy przewoźnicy od kilku lat mają możliwość wykonywania usług kabotażowych na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki znormalizowanym w maju 2010 roku przepisom rozpoczęcie tego typu działalności na terenie Wspólnoty stało się bardziej przystępne, choć przepisy nadal są zbyt skomplikowane, szczególnie dla przewoźników pojazdami o DMC poniżej 3,5 t. O czym powinniśmy pamiętać?
W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych wyodrębniamy kilka podstawowych  informacji, dotyczących prowadzenia kabotażu. 

Po pierwsze, należy pamiętać, iż ten rodzaju usługi świadczony jest w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego. Po drugie, trzeba mieć na uwadze, iż aby móc realizować zlecenia kabotażowe, należy posiadać licencję wspólnotową, z której uwierzytelniony wypis powinien znajdować się w każdym pojeździe. Warto w tym miejscu przypomnieć także, że jeżeli kierowca nie pochodzi z kraju członkowskiego, powinien on posiadać świadectwo kierowcy. Po trzecie, w świetle wyżej przedstawionej dyrektywy niezbędne jest przestrzeganie również, by kabotażu dokonywał jedynie pojazd uczestniczący w ruchu międzynarodowym.

Wyżej wspomniane rozporządzenie bardzo dokładnie reguluje także zasady dotyczące ram czasowych i jednorazowej liczby operacji, jakie może wykonać przewoźnik podczas kabotażu. W zależności on tego, czy wyjechano bez ładunku czy też dokonano przewozu międzynarodowego, wytyczne te różnią się od siebie. W pierwszym wypadku istnieje możliwość dokonania jednego przewozu kabotażowego. Odbyć się on musi nie później niż 3 dni od wjazdu na teren danego kraju. Lepsze warunki zapewnia wykonywanie przewozów kabotażowych po wcześniejszym wyładunku na terenie państwa. Wtedy liczba dostępnych każdorazowo operacji rośnie do trzech, a czas na ich sfinalizowanie -  ponad dwukrotnie ? do 7 dni od daty rozładunku. W  tym miejscu warto wspomnieć, że każdy list przewozowy uważany jest za odrębne zlecenie kabotażowe. 

Przewoźnik podejmujący się kabotaży musi pamiętać o posiadaniu odpowiedniego kompletu dokumentów. Składa się na niego: międzynarodowy list przewozowy (CMR) oraz listy przewozowe (LP) odnoszące się do wszystkich dokonanych transakcji kabotażowych. W wypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. wymagana jest również licencja wspólnotowa. Warto pamiętać o tym, by wyżej wymienione dokumenty posiadały zarówno datę dokonania  wyładunku towarów oraz numer rejestracyjny pojazdu, którym zostały przewiezione.

1


Więcej aktualności transportowych:

 
Copyright © 2008 - 2016 Portal transportowy Eu transport .pl
wolne ładunki, wolne pojazdy, spedycja, transport, giełda ładunków pojazdów, logistyka, portal transportu
Rynek paliw w Polsce - Portal Rolny - Spawanie światłowodów - Ogrzewnictwo
Kursy paznokci Kraków - Dentysta Toruń - Portal handlowy - Portal kosmetyczny - Petromir
Internetowy sklep elektryczny